Dr. Bob Nelson

19 augustus 2019

KIBA Moment 34 Je motiveert mensen niet door ze het vuur aan de schenen te leggen, maar door het vuur in hun binnenste aan te wakkeren – Dr. Bob Nelson

Als jij mensen wilt motiveren dan heeft het meestal niet zoveel zin ze daartoe te dwingen, met allerlei regels, procedures, deadlines of sancties op te leggen […]