Herroepingsformulier

Ben je niet tevreden? Vul dan dit formulier in.
Je krijgt je geld terug als je dit binnen de aangegeven termijn doet zoals beschreven staat in de algemene voorwaarden.

Het is belangrijk dat je dit formulier volledig invult en ondertekent.

Je kunt het formulier zenden aan:

Sabine Hess Training, Coaching & Ontwikkeling
Stationsweg 149a
9471 GP Zuidlaren

Je kunt het formulier ook scannen of fotograferen en mailen aan: contact@sabinehess-support.nl

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mee, dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de aankoop herroep/herroepen (*) betreffende de volgende training, workshop, online training:

 

Ik/wij (*) heb/hebben (*) dit aangekocht/ontvangen (*) op:

 

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Postcode en plaats consument(en):

Email consument(en)

 

Handtekening van consument(en):

 

 

Datum:

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is