Donatie

Vrije gift

Veel van mijn kennis deel ik gratis omdat ik het belangrijk vind dat iedereen de mogelijkheid heeft om zich persoonlijk en spiritueel te ontwikkelen. Zeker in deze chaotische tijd.

Want het is belangrijk dat we

  • ons herinneren wie we werkelijk zijn en ons licht delen met de wereld
  • onze trillingsfrequentie hoog houden en kiezen voor liefde in plaats van angst
  • onze oude patronen en blokkades transformeren en illusies doorzien

Zodat we samen een nieuwe aarde creëren van liefde, vreugde en overvloed

Om mijn werk te kunnen blijven doen vraag ik aan iedereen die het kan betalen een vrije gift.
Elke donatie is helemaal vrijwillig en kan niet teruggestort worden.

Scan de onderstaande QR-code en vul het bedrag in dat je nu wilt geven.

 

 

Dank je wel 🙏🏼❤️