Coachen in het Nu

Intuitief, holistisch en systemisch coachen

Coachen in het Nu betekent coachen

 • vanuit je hart en je intuïtie
 • om  problemen en onzekerheden op te lossen vanuit een breder, systemisch en holistisch perspectief
 • met het doel om je plek in te nemen en je licht te delen met de wereld
 • om door te groeien naar de 5e dimensie en verder
 • steeds te kiezen voor licht en liefde en je angsten aankijkt in plaats van onderdrukt of vermijd
 • dat je vertrouwt op je kennis en ervaring en oude systemen en programma’s durft los te laten en volledig anticipeert op het nu

Tijden veranderen. De manier waarop je coacht ook.

Steeds meer mensen zijn op zoek naar hun ware essentie.
Ze leven bewuster.
Ze willen hun hart volgen en doen wat ze echt leuk vinden en betekenis geven aan de wereld.

In de 20e eeuw zijn er ontelbare systemen, processen en procedures ontwikkeld.
Voor elke organisatie en voor elk probleem is er wel een passend systeem te vinden, maar ze werken alleen als je je verbindt met de mensen om je heen, en wanneer procedures en processen je werk ondersteunen in plaats van je werk te leiden.

Het is tijd om het anders te doen.
We leven in het watermantijdperk en groeien door naar de 5e dimensie.
In de 5e dimensie is er nog steeds dualiteit en blijven we manifesteren in 3D, maar er is een groot verschil.
In de 5e dimensie creeer je niet meer op basis van angst, schaarste en tekort, maar vanuit liefde, vreugde en overvloed.

Om van de 3e naar de 5e dimensie door te groeien ga je door de 4e dimensie heen.
Dimensies zijn trillingsfrequenties en resoneren met onze chakra’s.
De 4e dimensie resoneert met het hartchakra.
In het hartchakra kom je in contact met compassie, mededogen en onvoorwaardelijke liefde.
Je komt hier echter ook je angsten en je schaduwzijden tegen.
Alle angst, schaamte, schuld, tekort, onzekerheden en je innerlijke criticus, ofwel de schaduwzijden van de eerste 3 chakra’s/dimensies komen aan het licht.
Dit is niet erg, het is juist goed, want alleen door je angsten aan te kijken en het donker IN jou te transformeren groeien we door naar de 5e dimensie.

Je hebt moed nodig om echt naar binnen te keren, je angsten en je eigen donker aan te kijken.
Je hebt óók moed nodig om je plek in te nemen en je licht te laten stralen.
En je hebt de tools en technieken nodig om dit te doen.
En die leer je in de training Coachen in het Nu.

Je hebt bij dit proces niet alleen te maken met een ‘bovenstroom’.
Het zichtbare gedeelte van communicatie en samenwerking.
Er speelt ook een onderstroom die niet direct zichtbaar is.

Als je alles al hebt geprobeerd maar het lukt niet om je patronen te doorbreken, dan zit de oorzaak altijd in de niet-direct-zichtbare onderstroom.

Deze niet-direct-zichtbare onderstroom is niet onzichtbaar, want de effecten hiervan zijn zichtbaar in de bovenstroom, in je gedrag, in je contact met anderen en op hoe je voelt
Met een systemische, intuitieve en holistische vorm van waarnemen, maak je deze niet-direct-zichtbare onderstroom zichtbaar, tastbaar en daardoor ook oplosbaar.

Je kunt het vergelijken met FM-golven.
Deze zie je niet, maar toch hoor je muziek uit de radio.
Je kunt de radio wel op een andere zender zetten, ofwel een andere FM-frequentie kiezen, maar dat betekent niet dat die andere zender niet meer uitgezonden wordt.
Je hoort hem misschien niet meer, maar hij blijft wel ‘in het veld’ aanwezig.
Zolang je daar geen last van hebt is het geen probleem, maar als deze FM frequentie iets verstoort, heeft het geen zin om aan de radio te sleutelen.
Het helpt alleen om iets te doen aan de FM frequentie.
Je werkt dan aan de oorzaak van de verstoring en niet aan het gevolg.

In de training Coachen in het Nu

 • leer je hoe je systemisch, intuitief en holistisch coacht
 • je ontdekt de werkelijke oorzaak van je blokkades en problemen, ook al zijn ze niet-direct-zichtbaar
 • leer je hoe je contact maakt met de onderstroom, het veld en het niet-direct-zichtbare en hoe je dit zichtbaar maakt
 • krijg je tools en handvatten hoe je de werkelijke oorzaak van het probleem oplost zodat dit voorgoed verdwijnt
 • je krijgt tools en handvatten hoe je gebruik maakt van hulp- en krachtbronnen – ook vanuit de ongeziene wereld
 • je leert hoe je de ander in zijn kracht zet, zijn plek inneemt en zijn licht laat stralen want dat hebben we nodig in de 5e dimensie en verder
 • je leert helemaal te vertrouwen op het Nu, op je eigen wijsheid, kennis en ervaring

Vernieuwend!

Holistisch, intuitief en systemisch opstellen is anders dan het klassieke opstellen!
In het klassieke opstellen richt je je vaak op de problemen in de onderstroom en de problemen die ontstaan vanuit je familie van herkomst en het voorouderveld.
Maar……
Dit veld, deze onderstroom, bestaat niet alleen uit blokkades en problemen!
Het bevat ook heel veel krachtbronnen
In de training Coachen in het Nu leer je hoe je met dit veld samenwerkt en hoe je je hierop afstemt, zodat je deze krachtbronnen kunt gebruiken, en hoe ze je helpen en ondersteunen in het leven dat jij wilt leven.

Je wordt opgeleid tot een 21e eeuw coach die coacht vanuit de 5e dimensie, vanuit liefde, vreugde en overvloed!

Doe je mee?

Wat houdt de training Coachen in het Nu in

Je leert coachen en begeleiden

 • vanuit innerlijke kracht, talenten en kwaliteiten
 • vanuit een systemisch, intuitief en holistisch perspectief
 • vanuit compassie, vertrouwen en holding space

Innerlijke kracht, talenten en kwaliteiten

Je leert je coachees om weer contact te maken met hun innerlijke kracht, hun kernwaarden en hun essentie.
Je leert coachees om hun angsten onder ogen te zien en de moed te ontwikkelen om hun hart te volgen, hun volle potentieel leven, doen wat ze écht leuk vinden en leven in vrijheid en overvloed.

Intuïtief, systemisch én holistisch

Je leert intuïtief coachen en de mensen die je begeleid te zien vanuit een holistisch en systemisch perspectief.
Een probleem staat nooit op zichzelf en heeft meerdere lagen.
In deze opleiding leer je al deze lagen te herkennen en je krijgt praktische tools om al deze lagen te helen.
De meeste opleidingen tot systemisch coach leren jou de familielijnen te helen.
Wij gaan een stap verder.
Wij werken niet alleen met het voorouderveld, maar met meerdere velden, meerdere krachtbronnen waaronder de wet van aantrekkingskracht.
In deze opleiding leer jij samen te werken met het totale veld.
Dit doe je niet alleen vanuit je intuïtie, het is veel meer dan dat. Je leert waarnemen met je hele lichaam.
Je leert hoe je je zonder oordeel afstemt op het héle veld met al je zintuigen, waardoor je toegang hebt tot alle informatie die jij nodig hebt.

Compassie, vertrouwen en holding space

Het is heel belangrijk dat je coacht en begeleidt vanuit compassie en vertrouwen.
Dat je vanuit holding space een veilige ruimte creert waarin alles er mag zijn.
Uit onderzoeken van Kirsten Neff en René Brown blijkt, dat wanneer je vertrouwen en compassie hebt, wanneer er fouten gemaakt mogen worden, dat de productiviteit en creativiteit enorm stijgt.
In deze training leer je te coachen vanuit compassie, niet-oordelen en vanuit het vertrouwen dat iedereen alle hulpbronnen in zich heeft om zijn doelen te bereiken en zijn dromen waar te maken.
Als coach heb je niet de rol van ‘helper’, je hebt de rol van gids, begeleider en mentor.
Het is jouw taak om de ander te helpen zichzelf te helpen, de krachtbronnen in zichzelf aan te boren.

Een Coach in het Nu wijst de ander altijd op de weg naar binnen.
Want alle antwoorden zitten in je en niet buiten je.

Een Coach in het Nu is een 21e eeuw coach met de volgende kenmerken

 • coacht vanuit holistisch, intuïtief en systemisch perspectief
 • coacht vanuit liefde, vreugde en overvloed
 • begeleidt anderen van de 3e, naar de 4e en de 5e dimensie
 • begeleidt anderen in de 4 fasen van spirituele ontwikkeling (van victim, naar manifestor, naar channel, naar being)
 • creëert meesters en geen volgelingen: benadrukt eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid
 • is een gids en inspirator en géén helper en wijst de ander altijd op de weg naar binnen
 • is congruent, authentiek en oordeelt niet
 • blijft altijd openstaan voor zelfreflectie en ontwikkeling

De missie van Coaches in het Nu

 • Een veld neerzetten vanuit verbinding, liefde, vreugde en overvloed.
 • Het verspreiden van licht.
 • Betekenis geven aan je eigen leven en het verhogen van je eigen trillingsfrequentie en van daaruit anderen inspireren om hetzelfde te doen.
 • Het verwijderen van sluiers en blokkades, zodat het ware potentieel tevoorschijn komt en geleefd kan worden (je bent niet alleen lichtwerker, maar ook een shadow-worker – dit houdt in dat je je niet alleen richt op het licht maar ook de schaduwkanten van jezelf onder ogen ziet en de ander inspireert om hetzelfde te doen).

Als jij hier blij van wordt dan is de training Coachen in het Nu echt iets voor jou.

Het coachproces van Coachen in het Nu

Het coachproces van Coachen in het Nu bestaat uit vier elementen:

 1. herontdekken van je essentie, je kernwaarden, wie ben je, waarom ben je hier, het ontdekken wat je écht wilt, je droom, je doel, je verlangen en hoe je je hart kunt volgen
 2. het overwinnen van je angsten en blokkades
 3. hulpbronnen en krachtbronnen aanboren om te bereiken wat je écht wilt
 4. Ontwikkelen van 3D naar 5D en verder

In de training krijg je alle tools en technieken om dit te realiseren.

Op basis van mijn 20 jaar ervaring als spiritueel trainer en lifecoach heb ik een eigen manier van werken ontwikkeld die ik KIBA noem.
KIBA betekent als woord bescherming (dit sluit heel mooi aan op Holding Space – een van de belangrijkste tools die je nodig hebt als coach).

KI betekent levensenergie en levensvreugde en Ba betekent bron.
Ik werk met 5 KIBA Steppingstones om je te herinneren wie je werkelijk bent: Kracht, Intuïtie, Bewust, Angsten onder ogen zien en Actie.

Voor mijn coachpraktijk heb ik 5 KIBA Coach Cirkels ontwikkelt als fundament voor alle tools en technieken die ik gebruik.
In de training Coachen in het Nu leer ik je werken met de 5 KIBA Coach Cirkels.

KIBA is géén methode! 

Let op: KIBA is géén methode!!
De KIBA Coach Cirkels geven je een mooie basis om holistisch, intuïtief en systemisch te coachen.
Je zit dus niet vast aan een bepaalde methode, want dat is niet meer van deze tijd.
Het heeft niet zoveel zin om jou ‘mijn methode’ te leren.
In de training Coachen in het Nu leer ik je juist om authentiek te coachen, je eigen methode te ontwikkelen vanuit je eigen wijsheid, kennis en ervaring.
Want dan kom jij het meeste tot je recht.

De invulling van je coaching en coachpraktijk is afhankelijk van je eigen expertise, kennis en ervaring.
Je kunt hierbij denken aan: lichtwerker, kindercoach, orthomoleculair coach, regressiecoach, ondernemerscoach, intuïtief coach, hooggevoeligheidscoach, loopbaancoach, creatieve therapie, haptonomie, lichaamswerk, maar ook een coachend leidinggevende in een organisatie etc. etc

Daarom krijg je naast de 10 dagen training ook twee 1-op-1 coachsessies van 2 uur, waarin ik jou help om je coachpraktijk verder uit te bouwen en vorm te geven.
Eén gesprek vindt plaats tijdens de training en één gesprek binnen 3 tot 5 maanden na de training.

Wil je meer weten over de 5 KIBA Coachcirkels en de training Coachen in het Nu?

Ben je nieuwsgierig naar de training Coachen in het Nu en hoe jij kan werken met de 5 KIBA Coach Cirkels?

Geef je dan nu op

De 4 spirituele ontwikkelniveaus

Dit is een belangrijk onderdeel uit de 5 KIBA Coach Cirkels.
De 4 fases van spirituele ontwikkeling heb ik geleerd van Michael Bernard Beckwith.

1. Victim-stage (fase van slachtofferschap)

Dit is de fase waarin je je slachtoffer voelt van de omstandigheden en andere mensen.
Je wordt geleid door angst, schuld en schaamte.

2. Manifestor-stage (fase van eigenaarschap)

Dit is de fase waarin je uit je slachtofferrol stapt en anderen en/of de situatie waar je in zit niet langer meer de schuld geeft.
Je neemt de volledige verantwoordelijkheid voor je leven op je.
Je weet dat jij de leiding hebt over jouw denken, voelen & doen.
Je maakt je onafhankelijk van kritiek en waardering en je volgt je hart.
Dit is de fase van de wet van aantrekkingskracht.
Je leeft van binnen naar buiten.
Je intenties en wat je wilt manifesteren zijn leidend.

Mijn boek Anders Denken, anders Voelen, anders Doen geeft  je alle tools en handvatten voor deze fase.

Bestel het boek hier

Fase 3 Channel-stage (de fase dat je een kanaal bent)

Deze fase kenmerkt zich door vertrouwen en overgave.
Je vertrouwt op je intuitie en je hogere zelf.
Je laat je leiden door jouw levensenergie en jouw levenskracht.
Je leert doen door niet te doen en mee te drijven op de flow van het nu.
Het overstijgt én omvat niveau 2.
De training  Heal, Reveal & Express Yourself leert je hoe je dit kanaal kunt zijn.

4. Being-stage (de fase van volledig ZIJN)

In deze fase BEN je.
Je bent het licht.
Je bent één met het leven zelf.
Er is geen afscheiding meer.
Je bent volledig aanwezig (mindfull).
Je leeft volledig in het nu in een kerntoestand van dankbaarheid.
Alles wat je doet ontstaat vanuit de bron in jou.
Je bent een uitdrukking van wie jij werkelijk bent.
Dit is fase van de KIBA Coach.
Je bent een inspiratiebron en voorbeeld voor anderen, door jezelf en authentiek te ZIJN.

Je kunt deze 4 spirituele ontwikkelfasen ook als volgt samenvatten:
to me – by my – through me – as me.

Je zult merken dat je je in verschillende fasen tegelijkertijd bevindt.
Het is niet erg als je af en toe terugvalt in de slachtoffer-fase.
Het verschil is, dat je weet dat je je weer even in deze fase bevindt én je hebt de tools en technieken om hier weer uit te komen.
En dit gaat steeds sneller naarmate je meer bewust bent.

Doe je mee met de training Coachen in het Nu?

De training Coachen in het Nu is voor coaches & lichtwerkers die de volgende stap willen zetten

én intuitief, systemisch en holistisch willen coachen

Voor wie is de training Coachen in het Nu?

 1. De training is alleen voor vrouwen, omdat het nu heel belangrijk is om de vrouwelijke energie op aarde te verankeren en het is belangrijk dat vrouwen elkaar hierin onvoorwaardelijk steunen en dragen (holding space creëren voor vrouwen en de vrouwelijke energie).
 2. Je hebt al een coachopleiding gevolgd en je wilt je verder verdiepen in intuïtief, systemisch en holistisch coachen
 3. Je hebt al ervaring als coach op het gebied van persoonlijke ontwikkeling maar je hebt nog weinig tot geen ervaring met holistisch, systemisch en intuïtief coachen
 4. Je bent een lichtwerker en/of je werkt al intuïtief, holistisch en systemisch en je wilt je graag blijven ontwikkelen én tools krijgen om je klanten te begeleiden van 3D naar 5D en verder

én als je

 • systemisch, holistisch en intuitief wilt coachen
 • het beste uit jezelf en anderen wilt halen
 • verder wilt kijken dan alleen het uiterlijke gedrag en de diepere oorzaken wilt leren kennen én helen
 • graag anderen wilt ontwikkelen om hun volle potentieel te benutten en te leven vanuit hun hart
 • een veld wilt neerzetten vanuit liefde, vreugde en overvloed
 • anderen wilt inspireren om hun licht te laten stralen
 • anderen wilt begeleiden van de 3e, naar de 4e en 5e dimensie en verder
 • En last but not least: als jij je persoonlijk, professioneel en spiritueel wilt blijven ontwikkelen en je wilt verbinden met gelijkgestemden

Als je de training Coachen in het Nu hebt gevolgd dan kun je je ook aansluiten bij de KIBA Licht Cirkel.
Daar vertel ik je in de training meer over.

Doe je mee?

Inhoud van de training Coachen in het Nu

De training is 10 dagen met twee individuele coachsessies.

1. Je krijgt achtergrond kennis van systemische en holistische dynamieken en patronen

Een probleem of blokkade ontstaat nooit zomaar. Er is een goede reden voor.
Vaak proberen we problemen en blokkades op te lossen in de ‘bovenstroom’ en negeren we de goede reden waardoor het probleem of blokkade is ontstaan.
Hierdoor los je meestal niet de oorzaak van een blokkade of probleem op.
De oplossing is dan vaak ‘een doekje voor het bloeden’.
Een probleem of patroon komt dan weer terug. De oplossing was alleen tijdelijk. Je hebt het probleem niet werkelijk opgelost.
Met systemisch, intuitief en holistich waarnemen ga je een laag dieper en pak je de werkelijke oorzaak van een probleem aan, waardoor er een blijvende oplossing komt.
Je leert de onderliggende dynamieken en patronen van situaties en mensen te herkennen en te transformeren.

2. Intuitief, systemisch & holistisch opstellen

Ik werk intuitief, systemisch & holistisch en ik maak gebruik van krachtbronnen.
Mijn insteek bij opstellingen is, dat je je angsten, schuld en schaamte aankijkt, omarmt en aanvaard en het geschenk dat je hieruit hebt ontvangen mee neemt als krachtbron.
We doen mooie oefeningen, (kleine) opstellingen en tafelopstellingen, zodat je de techniek zelf leert toepassen en na de training zelf opstellingen kunt begeleiden.
Ik leer je hoe je je meer en meer afstemt op je intuïtie en het universum dat altijd achter je staat

3. Meditatie & visualisatie

Meditatie en visualisatie zijn belangrijke hulpbronnen.
We starten elke dag met de hartmeditatie en we sluiten elk blok af met een lange (yoga nidra) meditatie.
Je leert zelf hoe je deze meditaties en visualisaties geeft.

4. Je leert werken met de 5 KIBA Coach Cirkels

Inzicht in de 5 KIBA Coachcirkels helpen je  om systemisch, holistisch & intuïtief waar te nemen, te coachen en te begeleiden.
Het is geen methode!
Je gaat in de training juist je eigen methode/stappenplan ontwikkelen gebaseerd op je eigen kennis en ervaring.
De coachcirkels kun je gebruiken als een fundament voor holistisch, intuitief & systemisch coachen en begeleiden.

5. Je eigen plek als coach innemen

Je leert hoe jij je plek als coach en begeleider inneemt.
Het is heel belangrijk om je plek in te nemen.
Dit geld voor jou én je klant/medewerker.
Alleen als jij je plek inneemt ervaar je het leven als moeiteloos, betekenis- en vreugdevol
Je ontdekt niet alleen je eigen plek en de bijdrage van jouw familie, waardoor je meer in je kracht komt te staan, maar ook hoe je je verbindt met het veld van je klant/medewerker.
Je snapt hierdoor hoe systemische dynamieken doorwerken in je leven en dus ook in het leven van je klant of medewerker.

Je ontwikkelt in de training tevens je eigen methode/stappenplan op basis van jouw kennis en ervaring.

6. Holding space

Holding space is een van de belangrijkste aspecten van een coach.
Je leert waar te nemen voorbij je intuitie.
Je leert hoe je contact maakt met de verschillende krachtvelden.
Je leert waarnemen met je hele lichaam en hoe je je met compassie en zonder oordeel afstemt op het héle veld met al je zintuigen.
Hierdoor krijg je toegang tot alle informatie die jij nodig hebt.
Je leert hoe jij de rol aanneemt van begeleider en gids, je leert af om te ‘helpen’, je leert hoe je de pijn van de ander verdraagt en omarmd.
Dit maakt jou krachtiger en je leert hoe jij de client in zijn kracht zet.
Je leert niet alleen compassie te ontwikkelen voor je klant of medewerker maar voor het hele systeem, je gaat voorbij goed en kwaad en je leert hoe je het hele systeem omvat en aanvaard waardoor je het hele systeem heelt.

Ik geef een aantal keren per jaar een workshop over Holding Space.

Klik hier wat holding space precies is en wat je leert in de workshop

7. Onmisbare Coachtools

Uit mijn 20 jaar ervaring als spiritueel trainer en liftcoach heb ik een aantal onmisbare coachtools gekozen, die altijd werken onafhankelijk van het vakgebied waar je in werkt.
Het zijn tools die je kunt inzetten om door te groeien van de 3e naar de 5e dimensie en verder.

Zoals: holding space, outcome model, chaos-cyclus, 3-steps-dissociatie, critiriumspin, (tafel)opstellingen, de kunst van het vragen stellen, kerntransformatie, emotieladder, meditatie en trancetechnieken, logische niveaus gezien vanuit holistisch en systemisch perspectief.

Natuurlijk zijn er nog veel meer tools en technieken die heel goed werken en heel waardevol zijn.
Ik heb zeker niet de ambitie om hierin compleet te zijn, maar op basis van mijn ervaring zijn dit een aantal basistools die superwaardevol en onmisbaar zijn.
En deze basistools kun jij verder uitbreiden met je eigen kennis, expertise en ervaring.

8. Intervisie en buddy’s

Je hoeft het niet alleen te doen!

Tussen de blokken door kom je in kleine intervisiegroepen samen.
In de intervisiegroepen (van 5-7 deelnemers) bespreek je je eigen coachtrajecten.
Waar loop je tegen aan, hoe los je vraagstukken op, wat kom je tegen, welke tools en technieken kun je inzetten.
Je deelt in de intervisiegroepen je kennis en ervaringen met elkaar.
Je komt als intervisiegroep minimaal drie keer bij elkaar.

Naast de intervisiegroepen kies je ook een buddy
Met je buddy heb je wekelijks contact om je vragen, kennis en ervaringen te delen.

9. Oefenen met coachen

Je kiest 3 mensen uit je eigen netwerk die je gaat coachen.
Je maakt een verslag van deze gesprekken die je bespreekt met je supervisor (dit is één van de coaches uit de KIBA Coach Community)

10. Supervisie

Je krijgt twee 1-op-1 coachsessies met mij.
Eén tijdens de training en een sessie binnen 3 tot 6 maanden na de training.

11. KIBA Licht Cirkel

Na de training kun je deelnemen aan de KIBA Licht Cirkel
De KIBA Licht Cirkel bestaat uit een groep coaches en lichtwerkers, die elkaar inspireren, motiveren en versterken.
Met de KIBA Licht Cirkel creëren we samen een mooie en positieve flow, waarbij we elkaar optillen, elkaar versterken en een positieve impuls geven aan de wereld om ons heen.
Samen dragen we bij aan een verhoogd bewustzijn en aan meer vreugde, liefde en overvloed.

Doe je mee?

Workshop Holding Space

Ik geef regelmatig een workshop over holding space – je belangrijkste tool voor ontwikkeling, coaching en begeleiding.
Het is een mooie kennismaking met de training Coachen in het Nu

Bekijk de workshop hier

Inschrijven, kosten en data

De training is 10 dagen, met 5 blokken van 2 dagen.
De trainingstijden zijn van 10.00 tot 17.00 uur.

Locatie: Stationsweg 149a, 9471 GP Zuidlaren

Investering in jezelf: € 2.850 inclusief btw, inclusief koffie, thee en eenvoudige lunch en inclusief 2 supervisiegesprekken ter waarde van € 450,00

Maximum aantal deelnemers: 12

Data

13 en 14 oktober 2022
17 en 18 november 2022
15 en 16 december 2022
26 en 27 januari 2023
9 en 10 maart 2023

Geef je hier op

 

Wil je graag in termijnen betalen?
Vul dan dit formulier in
Dan krijg je een link om een afspraak te maken.

Wil je liever eerst kennismaken?

Vind je het fijn om eerst kennis te maken, telefonisch of online?
Dat kan.
klik op de onderstaande knop en vul je gegeven in.
Je krijgt na het invullen van het formulier een link om een afspraak in te plannen.

Praktische informatie

Adres  
De training is aan de Stationsweg 149a in Zuidlaren.

Klik hier voor een routebeschrijving

Je kunt je auto vrij parkeren naast de kerk op de Bovendiepen.
Parkeer niet op de stationsweg zelf.
Deze parkeerplaatsen zijn voor de bewoners en de kerk.

Als je met het openbaar vervoer komt, stap je uit bij Halte Tienelsweg.
Dit is ongeveer 3 minuten lopen.

Lunch

De lunch is van 13.00 tot 14.00 uur.

ik zorg voor een eenvoudige lunch met biologische broodjes, koffie en thee.
Ik bestel de lunch bij een plaatselijke bakker.

De broodjes zijn vegetarisch, glutenarm, biologisch en zonder E-nummers.
Helaas kan deze bakker geen specifieke dieetwensen vervullen.
Als je je eigen lunch meeneemt, wil je dit dan aan mij doorgeven?

Als je van wandelen houdt kun je je wandelschoenen meenemen, want ik zit vlak bij het bos.  

Meditatie & Yoga Nidra

Elke dag starten we met een hartmeditatie.
Elk blok sluiten we af met een Yoga Nidra meditatie.
Het is de bedoeling dat je tijdens deze meditatie lekker ligt.
Neem hiervoor een (dikke) mat mee, een dekentje en eventueel een kussentje voor onder je hoofd.
               
Assistent-trainers
   
Tijdens de training word ik geholpen door assistent-trainers.

Voel je vrij om te zijn wie je bent

Je hebt alles in je om je hart te volgen

En je licht te delen met de wereld